Sentinel-1 Verilerinden Yararlanılarak Çıldır Gölü’nün Yüzey Buz Tabakasının Takibi


Mutlu B., Aksoy S., Erol S.

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) XII. Teknik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 25 May 2023, pp.42

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Sivas
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.42
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Nehir ve göl gibi iç sulardaki buz örtüsü kriyosferin önemli bir bileşenini oluşturmaktadır. İç sulardaki buzlanmanın takibi; kara yollarının ulaşıma imkân veremediği kış aylarında ulaşımın donmuş su yoluyla sağlanması, belediyelerin ve sanayi işletmelerinin su alma ve boşaltma faaliyetlerinin takibi (hidroelektrik enerji vs.) ve insan yaşamını olumsuz etkileyen olası sel durumlarının önüne geçilmesi gibi sebeplerden dolayı önem taşımaktadır. Ülkemizde kış ve spor turizminin önemli bir cazibe merkezi olan Çıldır Gölündeki buzlanmanın gözlenmesi, bölgedeki mevsim değişiminin takibi ve insan yaşamının güvenliği açısından oldukça önemlidir. Gölün konumu ve büyüklüğü göze alındığında, yersel ölçmeler yerine uydu tabanlı gözlemlerden yararlanma düşüncesi ön plana çıkmaktadır. Fakat kış aylarındaki olumsuz (bulutlu) hava koşulları sebebiyle optik uydu görüntülerinden yararlanılması mümkün değildir. Sentinel-1 yapay açıklıklı radar uydu misyonu verilerinin atmosferik koşullardan çok fazla etkilenmemesi ve açık veri olarak sunulması nedeniyle, bu çalışma kapsamında Sentinel-1 uydu misyonunun VV polarizasyonundaki verilerinden yararlanılmıştır. Çalışmada, Otsu eşik belirleme yöntemi yardımıyla, yaz dönemine ait verilerden su alanlarına ait olan ortalama saçılım değerleri türetilmiş ve bu değerler kullanılarak görüntülerde maskeleme işlemi gerçekleştirilmiş ve muhtemel buz tabakası alanları belirlenmiştir. Sonrasında, elde edilen alan değerlerindeki değişimlerin zaman serisi olarak sunulmuştur. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen işlemler Google Earth Engine (GEE) ortamında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın ileri aşamalarında ise yersel veriler de kullanılarak makine öğrenmesi yöntemleriyle Çıldır Gölünde buz kalınlığı tahmini yapılacaktır.