Davacı Hüsnü KODAK vekili Av. Elif Burcu ÖZER tarafından AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ve İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’na karşı açılan davada uyuşmazlığın uzmanlık gerektiren yanının çözüme kavuşturulması için bilirkişilerden: 1) Dava konusu taşınmazın afete maruz bölge içinde kalıp kalmadığı, 2) Dava konusu binada inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni olup olmadığı, 3) Dava konusu bağımsız bölümün inşaat maliyet bedelinin tespiti, 4) Dava konusu taşınmazın bulunduğu arsada oluşan değer kaybının tespitinin davacı ve davalı idarelerin, iddia ve savunmaları da dikkate alınarak hazırlanan rapor.


Yaman H., Erden T., Eser Ö.

İstanbul 12. İdare Mahkemesi 2015/744 E., pp.11, İstanbul, 2017

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2017
  • City: İstanbul
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes