Çırpan kanatta kanat profilinin etkisi


Karakaş F., Paça O., Köse C., Son O., Zaloğlu B., Fenercioğlu Aydın İ., ...More

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi (HUTEN), vol.7, no.2, pp.55-70, 2014 (Peer-Reviewed Journal)