Environmental stress cracking behavior of polycarbonate materials produced by injection molding method


Tasdemir H. A.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.12, no.3, pp.983-989, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, Environmental Stress Cracking (ESC) behavior of samples produced from two different Polycarbonate and one Polycarbonate/Acrylonitrile Butadiene Styrene mixture resins were analyzed. Experimental samples were produced from Lexan EXL9330, Lexan EXL5689 and CYCOLOY Cx 7240-701 resins by plastic injection molding method. Mechanical tests such as tensile test and environmental stress cracking test were applied to examine the ESC behavior of the produced samples. Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and Surface Tension / Contact Angle measurement were used as analysis and measurement methods. In ESC tests, distilled water, Polyethylene Glycol 400 (PEG400) and pure glycerin were used as liquids. As a result, it was observed that the samples were damaged very quickly in the PEG400 medium. The damage mechanism was evaluated as ESC, and FTIR results showed that there was no chemical degragation effect in damage formation. It has been evaluated that the resulting damage shows brittle fracture behavior, the ductility of the material and the hydrophilicity of the surface are factors in the damage.
Bu çalışmada, iki farklı polikarbonat ve bir adet polikarbonat/akrilonitril bütadien stiren karışımı reçinelerden üretilmiş numunelerin ÇGÇ davranışı analiz edilmiştir. Araştırma için plastik enjeksiyon kalıplama yöntemi ile endüstride yaygın olarak kullanılan farklı bileşiklere sahip Lexan EXL9330, Lexan EXL5689 ve CYCOLOY Cx 7240-701 reçinelerden deney numuneleri üretilmiştir. Üretilen numunelerin ÇGÇ davranışlarının incelenmesi için çekme testi, ÇGÇD testi gibi mekanik testler uygulanmıştır. Analiz ve ölçüm yöntemleri olarak sırasıyla Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi (FTIR) ve Yüzey Gerilimi / Temas Açısı ölçümü kullanılmıştır. ÇGÇ testlerinde sıvı olarak distile saf su, Polietilen Glikol 400 (PEG400) ve saf gliserin kullanılmıştır. Yapılan testler neticesinde PEG400 ortamında numunelerin çok hızlı bir şekilde hasara uğradıkları gözlemlenmiştir. Hasar mekanizması ÇGÇ olarak değerlendirilmiş, FTIR sonuçları hasar oluşumunda kimyasal bir etkinin olmadığını göstermiştir. Meydana gelen hasarın gevrek kırılma davranışı gösterdiği, malzemenin sünekliğinin ve yüzeyin hidrofilik olmasının hasarda etken olduğu değerlendirilmiştir.