Malzeme Analizleri Işığında Boğaziçi’ndeki 19.yy sonu-20.yy başı Yapı Temelleri ve Kalıntıları Üzerine Bir Araştırma


Polat Pekmezci I., Ersen A.

Restorasyon Konservasyon Çalışmaları Dergisi, no.5, pp.70-77, 2010 (Peer-Reviewed Journal)