Nohut samanı tarla atığının sulu çözeltilerden metilen mavisi gideriminde düşük maliyetli biyosorbent olarak değerlendirilmesi


KILIÇ M., Çepelioğullar Ö., ÖZSİN G., UZUN B. B., PÜTÜN A. E.

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, vol.29, no.4, pp.717-726, 2014 (SCI-Expanded)