FOOD SECURITY AND FOOD SAFETY


Erem E.

2nd International Social Innovation Congress (ISIC), İstanbul, Turkey, 09 December 2020, pp.177-186

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.177-186
  • Istanbul Technical University Affiliated: No

Abstract

Nutrition has become an progressively significant topic in recent years for the healthy development, operation and protection of the human body from diseases. Effects of food on nourishment are affected from every stage, from the field to the table. Many factors such as the control of these stages and the creating a sustainable and safe food chain that enlarge to all segments of the the community are undoubtedly possible by ensuring food security and food safety. Ensuring food security is possible with the access of every segment of the society regardless of financial means to quality, healthy and sufficient food at any time. Ensuring food safety is that every food which reaches the consumer does not contain any component that threatens the health of the consumer at all stage, from farm to fork, and is high quality. While activities are applied on these two topic with various legal regulations and food safety management systems, nowadays, food security and safety are under threat due to the combination of many problems such as climate change, poverty, migration and biological factors. Overcoming these problems can be brought about by increasing the consciousness of the society and implementing educational activities effectively. Therefore, in this review work, it is aimed that generally describing of food security and food safety, introducing main food safety management systems, making mention of food safety and food security threats and some solution proposals and finally conveying the results of the studies on awareness of food safety in Turkey.

İnsan vücudunun sağlıklı gelişmesi, çalışması ve hastalıklardan korunması için beslenme son yıllarda giderek üzerinde durulan önemli bir konu haline gelmiştir. Gıdaların beslenme üzerindeki etkileri tarladan sofraya gelene kadar her aşamadan etkilenmektedir. Bu aşamaların kontrolünün sağlaması ve sürdürülebilir, güvenli şekilde, toplumun her kesimine yeterli miktarda uzanan bir gıda zinciri oluşturulması gibi birçok faktör hiç şüphesiz gıda güvencesi ve gıda güvenliğinin sağlanması ile mümkündür. Gıda güvencesinin sağlanması toplumun her kesiminin maddi imkanlardan bağımsız şekilde kaliteli, sağlıklı ve yeterli gıdaya her an ulaşabilmesi ile mümkündür. Gıda güvenliğinin sağlanması ise tüketiciye ulaşan her gıdanın çiftlikten çatala kadar her aşamada tüketicinin sağlığını tehdit eden hiçbir unsur barındırmaması ve kaliteli olmasıdır. Çeşitli yasal düzenlemeler ve gıda güvenliği yönetim sistemleri ile bu iki konu üzerinde faaliyetler yürütülürken günümüzde yaşanan iklim değişikliği, yoksulluk, göçler ve biyolojik faktörler gibi pek çok sorunun bir araya gelmesiyle gıda güvencesi ve güvenliği tehdit altındadır. Bu sorunların aşılması, toplumun bilinç düzeyinin artması ve eğitim faaliyetlerinin etkin şekilde uygulanması ile sağlanabilir. Bu nedenle, bu derleme çalışmasında gıda güvencesi ve güvenliği kavramlarını genel hatlarıyla anlatmak, başlıca gıda güvenliği yönetim sistemlerini tanıtmak, gıda güvencesi ve güvenliğini tehdit eden unsurlardan ve bazı çözüm önerilerinden bahsetmek ve son olarak Türkiye’ deki gıda güvenliği bilinç düzeyi üzerine yapılan çalışma sonuçlarını aktarmak amaçlanmıştır.