Ortak Stüdyo ve “Workshop': Yarıyıl 6-7 İstanbul: Değişim ve Süreklilik” Berlin Teknik Üniversitesi - Habitat Unit, Stüdyo


Turgut H., Pulat Gökmen G., Erözü C.

Stüdyo, Kuram Eleştiri Dergisi, İTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, no.2, pp.50-58, 2005 (Non Peer-Reviewed Journal)