KARGA ARAMA ALGORİTMASI KULLANILARAK VALF NOKTA ETKİLİ EKONOMİK YÜK DAĞITIMI PROBLEMİNİN ÇÖZÜLMESİ


Creative Commons License

Andiç C., Öztürk A., Tosun S.

IV. ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR KONGRESİ – MÜHENDİSLİK (BILMES EN 2019 - ANKARA), Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2019, vol.1, pp.98-105

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.98-105
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Ekonomik Yük Dağıtım (EYD) problemi, termik üretim birimleri içeren güç sistemlerinin işletilmesinde oldukça önemlidir. Termik üretim birimlerinin girdi olarak hammadde yakmalarından dolayı işletilmeleri esnasında bir yakıt maliyetleri oluşmaktadır. EYD problemi sistemdeki yükün talep ettiği aktif gücün, termik üretim birimlerinin yakıt maliyetleri göz önünde bulundurularak karşılanmasıdır. Termik üretim birimlerinin valf nokta etkileri ihmal edildiğinde yakıt maliyet fonksiyonu 2. dereceden bir fonksiyon ile ifade edilmektedir. EYD problemleri karmaşık olmasından dolayı sezgisel yöntemler ile çözülmektedir. Bu çalışmada ise yakıt maliyeti fonksiyonuna buhar türbinlerinin valf nokta etkileri dahil edilmiştir. Böylelikle optimal çözümün bulunması oldukça zorlaşmıştır ve konveks olmayan bir problem haline dönüşmüştür. Valf nokta etkili EYD problemi, iki farklı güç sistemi üzerinde çeşitli sınırlamalar altında, Karga Arama Algoritması (KAA) kullanılarak çözülmüştür. KAA’nın sonuçları, çeşitli sezgisel yöntemlerin (Genetik Algoritma, Simbiyotik Organizmalar Arama Algoritması) sonuçları ile karşılaştırılmıştır. EYD problemi için KAA sonuçlarının optimal çözümleri verdiği görülmüştür.