GÜÇ SİSTEMİNDEKİ HARMONİKLERİN SVC İLE İNCELENMESİ


Andiç C. , Döşoğlu M. K.

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (Bahar) 2019, Kocaeli, Turkey, 26 - 28 April 2019, vol.1, pp.184-191

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.184-191

Abstract

Nonlineer elements in the electrical power system cause serious harmonic pollution in transmission and distribution systems and negatively affect the quality of energy supplied to the consumer. It is very important to know the effects of technical and economic harmonics and to analyze them in enterprises both in terms of energy quality and in terms of continuity of the business. In this study, harmonic analysis of the system was performed by considering a sample power system with nonlineer load with computer aided simulation program. The effect of SVC on harmonics was inspected by adding static var compensator (svc) to the sample power system. As a result of the study, it was observed that if svc is connected to the sample power system, the current harmonics in the system are reduced and almost disappeared. The results obtained from this study are presented in tables and graphs

Elektrik güç sistemindeki doğrusal olmayan elemanlar, iletim ve dağıtım sistemlerinde ciddi bir harmonik kirliliğe neden olmakta ve tüketiciye verilen enerjinin kalitesini olumsuz etkilemektedirler. Teknik ve ekonomik etkileri başta olmak üzere pek çok etkisi olan harmoniklerin, etkilerinin bilinmesi ve güç sistemini işletmelerde harmonik analizlerinin yapılması hem enerji kalitesi açısından hem de işletmenin sürekliliği açısından son derece önemlidir. Bu çalışmada bilgisayar destekli benzetim programı ile doğrusal olmayan yüke sahip örnek bir güç sistemi ele alınılarak sistemin harmonik analizi yapılmıştır. Örnek güç sisteme, Static Var Compansator (SVC) eklenilmesi ile SVC’nin harmoniklere olan etkisi incelenmiştir. Çalışma sonucunda, örnek güç sistemine SVC bağlanıldığı takdirde sistemdeki akım harmoniği oldukça azaldığı hatta neredeyse yok olduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar tablo ve grafikler halinde sunulmuştur.