LIFESAVING KIOSK MODEL SUGGESTION FOR DISASTER CRISIS MANAGEMENT


Gülnerman Gengeç A. G., Bük O., Göksel Ç.

TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2013 , Ankara, Turkey, 11 - 13 November 2013, pp.1-7

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-7
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In the disasters covering wide areas, geographic information systems are used for preparation and development of early warning systems before the disaster and for loss assessment and rehabilitation works after the disaster. In this article, a system for optimisation of earthquake risk management, operation and resource management will be proposed. Human factor will be used as the data entry operator role in the system, operating for determination of emergency action zones as the product named lifesaving kiosk. The features and functions of the lifesaving kiosk will be explained and the optimisation of system functionality despite the problems encountered in disaster will be stated. The action plan will be emphasized according to input and output data with the base of citizen and institution and will be compared with the other related examples.

Coğrafi bilgi sistemleri, büyük alanları kapsayan afetlerin afet öncesi, afete hazırlık ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesinde afet sonrası, hasar tespiti ve iyileştirme çalışmalarında kullanılmaktadır. Bu çalışmada, deprem için kriz yönetiminin otomatize edilebilmesi, operasyon ve kaynak yönetim organizasyonun yürütülebilmesi için sistem önerisi sunulacaktır. Hayat kurtaran büfe ürünü ile kurgulanan sistemde insan faktörü, acil müdahale alanlarının belirlenmesinde veri operatörü olarak rol alacaktır. Hayat kurtaran büfenin nitelikleri ve görevleri anlatılacak ve sistemin işlerliğinin afet anında karşılaşılacak sorunlara karşı optimizasyonu açıklanacaktır. Sistem, giriş ve çıkış verilerine göre aksiyon planının vatandaş ve kurum bazında nasıl olabileceği üzerinde durulacak ve ilgili diğer örnekler ile karşılaştırmalar yapılacaktır