Romantik Poetikanın Romantik Reddiyesi ve Edebî Arayışlar Bağlamında Sabahattin Ali’nin “Kurtarılamayan Şaheser” Öyküsü


NAKIBOĞLU G.

Mecmua, vol.7, no.14, pp.81-93, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 14
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.32579/mecmua.1151380
  • Journal Name: Mecmua
  • Page Numbers: pp.81-93
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract


 Sabahattin Ali‟nin öykü, roman, Ģiir ve tiyatro türünde eserleri vardır. Sabahattin Ali‟nin 1930‟a kadar yazdığı ilk öykülerinde Romantizm tesiri görülür. Ġlk öykü kitabı Değirmen‟de yer alan, 1929‟da yazılan “Kurtarılamayan ġaheser” adlı öyküsü de bu türdendir. Öyküde genç bir Ģairin bir Ģaheser yazmak üzere çıktığı yolculuklardaki edebî arayıĢları anlatılmaktadır. Öykü, bir sanatçının sanat hayatında geçtiği aĢamaları göstermesiyle Küntslerromanlara benzemektedir. Romantizmin tüm unsurlarının bilinçli bir Ģekilde yerleĢtirildiği öykü bir taraftan da güçlü ironisiyle romantik poetikaya ve romantik tine yönelik bir reddiye özelliği arz etmektedir. Bu reddiye Romantizmin araçlarını kullandığı için romantik bir reddiye olarak okunmaya müsaittir. Makalede Sabahattin Ali‟nin öyküsündeki Romantizm unsurlarının belirlenmesi, Romantizmin sınırları içinde romantik poetikaya nasıl bir reddiye sunulduğunun tespit edilerek ortaya konulması ve öyküdeki edebî arayıĢların incelenmesi amaçlanmaktadır. Makalede Sabahattin Ali‟nin hayatı ve eserleri ile Romantizm ve romantik poetikanın özellikleri tanıtılmakta; öyküdeki edebî arayıĢlar ve örtük Ģekilde anlatıcı vasıtasıyla öyküye yerleĢtirilen romantik reddiye ayrıntılı olarak ele alınarak incelenmektedir.