Poliüretan-Politetrametilenoksit Kopolimerlerinin Sıcaklığa Bağlı Yapısal Değişim Süreçlerinin Kaba Taneleme ve Moleküler Dinamik Simulasyon Yöntemleriyle İncelenmesi


Yildirim E., YURTSEVER M. , YILGÖR E., YILGÖR İ., Wilkes G. L.

3. Hesaplamalı Kimya Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 14 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey