Organik Maddece Zengin Kayaların ve Hidrokarbonların / Petrollerin Yaşlarının Doğrudan, Oluşum, Göç ve Birikme Koşullarının Belirlenmesi için Kullanılan İki Yeni İzotop Sistemi: Re-Os ve İyot-129 İzotopları


Özdemir A., Palabıyık Y.

Enerji Araştırmaları, Dr. Öğr. Üyesi M. Said DOĞRU, Editör, İKSAD Yayınevi, Ankara, ss.87-142, 2020

  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: İKSAD Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.87-142
  • Editörler: Dr. Öğr. Üyesi M. Said DOĞRU, Editör

Özet

Bu çalışmada, organik jeokimyasal araştırmalarda son yıllarda yaygın olarak kullanılan Re-Os ve İyot-129 analizleri konu edinilmiş ve uygulamaları özenle seçilmiş referanslar üzerinden incelenmiştir. İncelemede, Re-Os ve İyot-129 izotop sistemlerinin organik maddece zengin sedimanter kayaların ve hidrokarbonların/petrollerin doğrudan yaşlarının, oluşum, göç ve birikme koşullarının belirlenmesi açısından önemli bilgiler sağlayabileceği görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Re-Os izotopu, iyot 129 izotopu, hidrokarbon yaşı belirleme, organik jeokimya, petrol jeokimyası, petrol jeolojisi