Güçlendirilmiş Hollow Fiber Nanofiltrasyon Membran Üretimi


TÜRKEN T., ŞENGÜR TAŞDEMİR R., ÜRPER G. M. , SAYINLI B., PEKGENÇ E., GÜNEŞ O., ...More

İçme ve Kullanma Suyu Arıtımında Membran Teknolojileri Çalıştayı, Turkey, 18 April 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey