Mucilage Formation and Ecology


Creative Commons License

Polat E., Ünver H., Altınbaş M.

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, vol.9, no.2, pp.385-403, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 9 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.21324/dacd.1240922
  • Journal Name: Doğal Afetler ve Çevre Dergisi
  • Journal Indexes: Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.385-403
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Mucilage formation is a very complex phenomenon involving various biological and hydrological interactions. Mucilage is formed as a result of bacterial and phytoplankton-based activities in the environment. Oceanic shifts can provide an environment favorable for mucilage development; however, other factors also play a role in forming mucilage. Mucilage's microbiological structure and morphology, which have been studied in many waters and habitats since the 17th century, are also distinct. This is due to the fact that mucilage development is largely taxon-specific, and mucilage thickness and texture vary depending on environmental conditions. In mucilage studies, phytoplankton is the main component. A high level of organic matter and nutrients in the environment stimulates the formation of phytoplankton and the microenvironment. Furthermore, various water properties, such as temperature, fluidity, and so on, have an increasing effect on mucilage production. The purpose of this review is to describe how aggregates and mucilage are produced by dissolved organic matter (DOM) and microbial populations. Then, living groups discovered in the structure of mucilage during microbial ecology researches are discussed. Several examples of living organisms negatively affected by the development of mucilage were discussed following a detailed description of the dominant species observed in mucilage regions and case information.
Müsilaj oluşumu, çeşitli biyolojik ve hidrolojik etkileşimleri içeren çok karmaşık bir olgudur. Müsilaj oluşumuna elverişli koşullar oşinografik değişimlerle gözlenebilirken, ortamda bulunan bakteriyel ve fitoplanktona dayalı aktiviteler de müsilaj oluşumunda etkin rol oynar. 17. yüzyıldan beri farklı denizlerde ve ekosistemlerde gözlenmiş müsilajın, mikrobiyal yapısı ve şekli de farklıdır. Bu durumu, müsilaj oluşumunun çoğunlukla taksona özgü olması ve kalınlığının ile dokusunun ise çevresel faktörlerden etkilenmesi ile açıklamak mümkündür. Müsilaj araştırmalarında baskın tür olarak çoğunlukla fitoplankterler karşımıza çıkmaktadır. Özellikle, ortamdaki yüksek organik madde miktarı ve nutrient miktarları, fitoplankton oluşumu ve mikroçevre oluşumunu tetiklemektedir ve suyun sıcaklık, akışkanlık, türbidite gibi bazı özellikleri müsilaj üretimini artırıcı etki göstermektedir. Bu derlemede, öncelikle çözünmüş organik madde (ÇOM) ve mikrobiyal popülasyonun agregat oluşturarak nasıl müsilaja dönüştüğünden bahsedilmiştir. Sonrasında, mikrobiyal ekoloji incelemelerinde müsilajın yapısında karşılaşılmış canlı grupları anlatılmıştır. Müsilaj bölgelerinde gözlenen baskın türler, vaka bilgileri ile detaylı olarak anlatıldıktan sonra, müsilaj oluşumu sonucu yaşamı olumsuz etkilenen canlılardan bazı örnekler verilmiştir.