Homojenleştirilen Yığma Duvarların Doğrusal Olmayan Davranışlarının Modellenmesi


Kömürcü S., Gedikli A.

4. ULUSLARARASI DEPREM MÜHENDİSLİĞİ VE SİSMOLOJİ KONFERANSI, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Masonry structures are the first structures of the history and have a significant place among all the structures. It is necessary to model and analyze the masonry structures to understand them which exposed to many natural hazards especially earthquakes and to construct safe and modern masonry structures. In this study, nonlinear behaviors of walls constituting masonry structures under the effect of in-plane loads are numerically modeled and analyzed. The homogenization technique is used to model the masonry walls with composite structures. To obtain the material parameters used in the models, an elementary wall part which repeats itself periodically is used. The distributions of the cracks which may occur under the in-plane loads on the walls are investigated numerically after the homogenization by modeling the full masonry wall and masonry wall with an opening. The fracture mechanisms that have occurred in the masonry walls are determined as a result of the analysis. The obtained results are compared with the experimental studies in the literature and it was seen that the results obtained in the numerical study are compatible with the experimental study.

Yığma yapılar insanlık tarihinin ilk yapılarından olup tüm yapılar arasında önemli bir yere sahiptir. Tarih boyunca deprem başta olmak üzere birçok doğal afete maruz kalan yığma yapıları daha iyi anlayabilmek, aynı zamanda güvenli ve modern yığma yapıları oluşturabilmek için yığma yapıların modellenmesi ve analiz edilmesi gereklidir. Bu çalışma kapsamında yığma yapıları oluşturan duvarların düzlem içi yükler etkisi altında doğrusal olmayan davranışları numerik olarak modellenmiş ve analiz edilmiştir. Kompozit yapıya sahip olan yığma duvarların modellenmesi için homojenleştirme tekniğinden yararlanılmıştır. Modellerde kullanılan malzeme parametrelerini elde etmek amacıyla periyodik olarak kendisini tekrar eden elemanter duvar parçası kullanılmıştır. Homojenleştirme uygulandıktan sonra, boşluksuz ve boşluklu yığma duvar modellenerek yığma duvarlarda düzlem içi yükler etkisi altında ortaya çıkabilecek çatlakların duvar üzerinde dağılımları numerik olarak incelenmiştir. Analizler sonucunda, yığma duvarlarda meydana gelen kırılma mekanizmaları belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar literatürdeki deneysel çalışmayla karşılaştırılmış ve numerik çalışmada elde edilen sonuçların deneysel çalışma ile uyumlu olduğu görülmüştür.