İçme Suyu Eldesi İçin Pilot Ölçekli İnce Boşluklu fiber Nanofiltrasyon Membran Üretimi


ŞENGÜR TAŞDEMİR R. , SAYINLI B., ÜRPER G. M. , PEKGENÇ E. , TÜRKEN T. , GÜNEŞ O. , ...More

Desalinasyon Teknolojileri Çalıştayı, Turkey, 21 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey