FIDIC Sözleşmeleri’ndeki Yeniliklerin Değerlendirilmesi ve Eski Versiyonlarla Karşılaştırılması


Balkanlı Eryiğit N., Yaylan Sevimli B., GÜRCANLI G. E., BİLİR MAHÇİÇEK S.

El-Cezeri Journal of Science and Engineering, vol.8, pp.504-518, 2021 (Scopus) identifier identifier