Mevcut paleosismolojik veriler ışığında Kuzey Anadolu Fay Zonu’xxnun dünü ve bugünü


ZABCI C. , ALTUNEL E., AKYÜZ H. S.

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismolojisi Konferansı, 11 October - 13 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text