Swap Modeli ile Toprak Su İçeriğinin Buğday Bitkisine ait Gelişme Dönemi İçin Modellenmesi


AKATAŞ N. , ÖZKALP B., ŞAYLAN L. , ÇALDAĞ B.

Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, İzmir, Turkey, 30 May - 02 June 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey