Çift beslemeli asenkron generatörün back to back konvertör ile şebeke bağlantılı kontrolü


Andiç C.

IMASCON2020 Autumn, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 December 2020, vol.1, pp.207-213

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.207-213

Abstract

Yenilenebilir enerji  kaynakları  arasında rüzgar  enerjisi, elektrik  üretiminde  kullanım  payı  açısından büyük önem taşımaktadır. Değişken  hızlı  generatör çeşitlerinden  biri  olan  Çift Beslemeli  Asenkron Generatör (ÇBAG), zamanla azalan dönüştürücü maliyetleri, farklı rüzgâr hızlarında çalışabilme, birim güç faktörü kontrolü gibi avantajlarından dolayı rüzgâr türbinlerinde çokça tercih edilmektedir.  Rüzgâr türbininden maksimum güç çekme işlemi enerjinin verimli ve optimum kullanımı açısından önemli bir konudur. Bu çalışmada şebekeye bağlı rüzgâr türbininde en yüksek değerde güç elde edebilmek için Maksimum  Güç  Nokta  Takibi  (MGNT)  arama  algoritması  geliştirilmiştir.  Algoritma  olarak  rüzgâr türbininde kanat uç hız oranı yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca back to back konvertör ile şebeke bağlantılı hem şebeke tarafı hem de rotor tarafı kontrol edilmiştir. Bu teknik ile çift beslemeli asenkron generatörde aktif ve  reaktif  güç,  Doğru  Akım (DA) bara  gerilimi,  generatör  açısal  hızı  gibi  değerlerin  istenilen seviyede tutulması sağlanmıştır.