Tefra Depolanmasının Alkali Soda Göllerdeki Olası Biyojeokimyasal Etkileri Van Gölü Örnek Çalışması


OLĞUN KIYAK N. , ÇAĞATAY M. N. , AKSU A., BALKIS N., KAİSER J.

II. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu, Turkey, 15 - 17 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey