InSAR ve GPS O lc u leri I le Dog u Anadolu Fayı Boyunca Hazar Go lu Palu Arasında Krip Aras tırması


ÇETİN S., ERGİNTAV S., DOĞAN U., ÇAKIR Z., Şentürk S., KARABULUT H., ...More

ATAG, Turkey, 13 - 15 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes