Planlama Ve Çevre Etiği: Uygulamalı Disiplinlerde Çevre Etiği


Öğüt Erbil A., İdemen B.

Planlama (TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını), vol.49, no.2, pp.3-13, 2010 (Peer-Reviewed Journal)