istanbul Beylikdüzü Grpınar Bölgesi Kıyı Heylanlarının (Pekmez, Göl, Fener) Kent Jeolojisi Açısından Değerlendirilmesi


ŞANS G. , Delibay A., Karaoğlan G., KARAGÜZEL R. , Mahmutoğlu Y. , Akgün G.

72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 28 January - 01 February 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text