Local Agenda 21 and sustainable development The case of Harran Turkey


GENLİ YİĞİTER R. , YİRMİBEŞOĞLU F.

URBANI IZZIV-URBAN CHALLENGE, cilt.22, sa.1, ss.144-153, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier