Web Sitesi Tasarım Özelliklerinin Web Sitesi Performansı Üzerindeki Etkisi: Hitit Üniversitesi Örneği


KILIÇ S., ALKAN R. M.

III. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 3 - 05 Mayıs 2018