Baraj Yeri Seçiminde Komşu Vadiler Arasındaki Hidrolik İlişkinin ve Jeolojik Yapıların Etkisinin İrdelenmesi Investigationof theEffectsof HydraulicConnection BetweenNeighboringValleysandGeologicStructureon Dam Site Selection


KARAGÜZEL R., YALÇIN H. T., YALTIRAK C.

MÜHJEO’2015Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, Turkey, 3 - 05 September 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes