Baraj Yeri Seçiminde Komşu Vadiler Arasındaki Hidrolik İlişkinin ve Jeolojik Yapıların Etkisinin İrdelenmesi Investigationof theEffectsof HydraulicConnection BetweenNeighboringValleysandGeologicStructureon Dam Site Selection


KARAGÜZEL R., YALÇIN H. T. , YALTIRAK C.

MÜHJEO’2015Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, Turkey, 3 - 05 September 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey