GÜÇ SİSTEMİNDE İKİ AŞAMALI GÜRBÜZ BİR YÖNTEM İLE DURUM KESTİRİMİ


Creative Commons License

Andiç C., Öztürk A., Tosun S.

IV. ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR KONGRESİ – MÜHENDİSLİK (BILMES EN 2019 - ANKARA), Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2019, vol.1, pp.91-97

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.91-97
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Güç sisteminde durum kestirimi, güç sisteminin modellenmesi, izlenmesi, işletilmesi ve kontrol edilmesi işlemlerinin en önemli bir bölümüdür. Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) ve Fazör Ölçüm Birimleri (FÖB)’ten elde edilen ölçüm verileri ile sistemde bulunan baraların gerilim genlik ve açı değerleri bulunmaktadır. Ancak yapılan her bir ölçüm, ölçmeden kaynaklanan bir hata ya da verilerin kontrol merkezine iletilmesi esnasında bir miktar gürültü hatası içermektedir. Güç sistemlerinde durum kestiriminin amacı ise ölçüm hatalarını minimize edecek şekilde baraların gerilim fazörlerini bulabilmektir. Durum kestirimi problemi genellikle Ağırlıklı En Küçük Kareler (AEKK) yöntemi ile çözülmektedir. Ancak yanlış ölçüm sonuçları hesaba katıldığında (kaldıraç noktaları), AEKK yönteminin sonuçları yetersiz kalmaktadır. Bu çalışmada ise AEKK yöntemine alternatif olarak, IEEE’nin 14 baralı test sistemi üzerinde iki aşamalı gürbüz bir yöntem kullanılarak durum kestirimi gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada SCADA’dan elde edilen ölçüm verileri kullanılarak doğrusal olmayan bir durum tahmincisi olan Tekrarlı Yeniden- Ağırlıklandırmalı En Küçük Kareler (TYEKK) yöntemi ile durum kestirimi yapılmaktadır. İlk aşamada her bir ölçümün bir miktar hata içerdiğini ve bu hataların Gauss dağılımına sahip olduğu varsayımı kabul edilmiştir. İkinci aşamada ise TYEKK yönteminin durum kestirimi sonuçlarının doğruluğunu test etmek amaçlı ise PMU cihazlarından elde edilen ölçüm verileri ile doğrusal bir durum tahmini yapılmaktadır. İki aşamalı gürbüz durum kestirimcisinin performansını denetlemek için ölçüm veri grubuna bir kötü veri (yanlış ölçüm) eklenmiştir. Hatalı ölçüm verisini elimine etme başarısı açısından iki aşamalı gürbüz durum kestirimcisinin sonuçları ile geleneksel AEKK yönteminin sonuçları karşılaştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda iki aşamalı gürbüz durum kestirimcisinin kabul edilebilir doğruluk değerine sahip olduğu ve hatalı veriyi başarıyla eliminize ettiği görülmüştür.