Zara Güneyi Sivas Havzası Karasal Sığ Denizel Miyosen Çökellerinin Litostratigrafisi ve Fasiyes Özellikleri


KOŞUN E., ÇİNER T. A.

MTA Dergisi, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2002
  • Dergi Adı: MTA Dergisi