Gemi işletmeciliğinde yönetimsel süreçlerin risk temelli analitik modellenmesi


ÇELİK M., BİLGİLİ A., TOPCU Y. İ.

, İTÜ Dergisi - Seri D: Mühendislik, pp.43-54, 2011 (Peer-Reviewed Journal)