Investigation of CODA Reports


Yavuz V., Deniz A.

ATMOS’15 (7. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu), İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2015, pp.423-433

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.423-433
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Air transportation has a very important place in the transport sector. According to several studies carried out, air transportation has come to the fore as the most reliable form of transportation. Of course, except reliability, most of the time, the fastest form of transportation has also been one of the most important advantages of air transportation. But air transport is not completely perfect mode of transport. Especially, the many delays due to various reasons (meteorological origin, technical origin, etc.) has been one of the most important disadvantage of this mode of transportation. In this regard, the delays on air transportation, has been examined between the years 2010 and 2014 in detail for Turkey, European Union countries and candidate countries for Eurepean Union by investigated CODA (Central Office for Delay Analysis) reports published by EuroControl. Number of air traffic monthly basis, delays in take-off and landing, and duration of this delays have been studied within selected periods. Delay reasons and how to have an effect for many years, have analyzed. Likewise, for selected many years, factor causing delays were examined by daily-hourly scales. At the end of the study, 20 airports where most delays are experiencing due to all causes assessed with an average delay times. The number of traffic increase from past to present. Despite this increase, delay times followed descending trend past to present. Reactionary delays of the delay type 50%, airline delays 35% - 40%, weather sourced delays 5%, and other delays %5 - %10 rate caused delays.

Ulaşım sektöründe hava ulaşımı çok önemli bir yere sahiptir. Hava ulaşımı, yapılan birçok incelemeye göre en güvenilir ulaşım şekli olarak ön plana çıkmaktadır. Tabi ki, güvenilirliğinin haricinde çoğu zaman en hızlı ulaşım şekli olması da en önemli avantajlarından birisi olmuştur. Fakat hava ulaşımı da tamamen kusursuz bir ulaşım türü değildir. Özellikle çeşitli birçok sebepten ötürü yaşanan gecikmeler (meteoroloji kaynaklı, teknik kaynaklı, vb.) bu ulaşım türünün en önemli dezavantajlarından birisi olmuştur. Bu hususta, yapılan bu çalışmada hava ulaşımındaki gecikmeler, 2010-2014 yılları arasında EuroControl tarafından yayınlanan CODA (Central Office for Delay Analysis) raporlarından hareketle, EuroControl bünyesinde bulunan Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri ve Avrupa Birliği’ne aday ülkeler için detaylı bir şekilde incelenmiştir. Seçilen periyot dahilinde aylık bazda gerçekleşen hava trafik sayıları, iniş ve kalkışlarda yaşanan gecikmeler ve bu gecikmelerin süreleri ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Periyot içerisinde yer alan bazı yıllar için gecikme nedenleri çıkartılıp, bu gecikme nedenlerinin ne kadar bir etkiye sahip oldukları analiz edilmiştir. Aynı şekilde seçilen bazı yıllar için gecikmeye neden olan faktörlerin günlük saatlik ölçekteki durumları incelenmiştir. Çalışmanın sonunda ise tüm sebeplerden ötürü en çok gecikmenin yaşandığı 20 havalimanı ortalama gecikme süreleriyle birlikte değerlendirilmiştir. Geçmiş yıllardan gelecek yıllara doğru hava trafik sayısında artış meydana gelmiştir.  Bu artışa rağmen gecikme süreleri geçmiş yıllardan gelecek yıllara doğru azalan bir trend izlemektedir. Gecikme türlerinden tepkisel gecikme %50, hava ulaşımı kaynaklı gecikmeler %35- %40, meteoroloji kaynaklı gecikmeler %5 ve diğer gecikmeler %5- %10 oranında gerçekleşmiştir.