Integration of Marine Engineering Simulators into Maritime Engineering Education


Creative Commons License

Çiçek İ.

First General Assembly of The Chamber of Marine Engineers of Turkey, İstanbul, Turkey, 22 May 2003, pp.8-27

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.8-27
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde gemi makine dairesi makine ve ekipmanları değişik firmalar tarafından kendi geliştirdikleri teknoloji ve standardlarına bağlı olarak üretilmektedir. Dolayısıyla makine dairesinde görev alacak adayların eğitimi, bu makine ve sistemlere tam olarak adaptasyon süresini azaltmaya yönelik hazırlanmalıdır. Bu da ancak daha önceden tecrübe edilmesiyle mümkündür. Bu problemler içinde bazıları vardır ki diğer eğitim yöntemleri olan eğitim gemisinde veya ticaret gemisinde uygulamalı eğitim, klasik makine laboratuvarları ve dershane eğitimleri yetersiz kalmaktadır.

“Yönetim Seviyesi” olarak tanımlanan yeterliliklerin sağlanması ancak Gemi Makine Dairesi Simülatörlerinin (MDS) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği eğitiminde kullanılarak gerçek problemlere dayalı olarak oluşturulan problemlerin tekrar edilen eğitimlerle yapılmasıyla mümkündür. Dünyadaki deniz kazalarının %80 inin insan hatasından kaynaklanmasından dolayı bu tür deniz güvenliğine yönelik mühendis eğitimlerinin deniz ticaret sektörüne katkısı büyüktür1.

Bu çalışmada İTÜ Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği eğitim programında MDS‟nin diğer eğitim metotları olan Eğitim Gemisi ve Ticaret Gemisi eğitimleriyle birlikte nasıl ve ne şekilde kullanıldığı ele alınmıştır. MDS‟nin Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği eğitim programına uygulanmasında temel esas STCW95 İşletim Seviyesi ve Yönetim Seviyesi yeterlilikleri ve bu yeterlilikleri sağlamak için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması olmuştur. Ayrıca bu çalışmada MDS kullanılarak yapılan eğitimlerde hangi konuların pratik eğitimlerle nasıl verildiği örneklerle gösterilerek sektörde çalışan personelin sürekli eğitiminde de kullanılması önerilmiştir.