Arapuçan (Yenice-Çanakkale) Pb-Zn-Cu-Ag yatağının jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal özellikleri


Gültekin A. H., Örgün Tutay Y.

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi,, vol.6, no.1, pp.97-107, 2005 (Peer-Reviewed Journal)