Cumhuriyet’xxin İlk Yıllarında Ülke Sorunlarına Üniversite Düzeyinde Bir Çözüm Arayışı: Öğrencilerin Tenvir ve İrşad Heyetleri’xxnden Müderrislerin Tedkik ve Telkin Heyetleri’xxne Dönüşen Anadolu’xxyu Aydınlatma Çabası


MALKOÇ E. A.

1st International Scientific Researches Congress-Humanity and Social Sciences (IBAD), İstanbul, Turkey, 19 - 22 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes