Cumhuriyet’xxin İlk Yıllarında Ülke Sorunlarına Üniversite Düzeyinde Bir Çözüm Arayışı: Öğrencilerin Tenvir ve İrşad Heyetleri’xxnden Müderrislerin Tedkik ve Telkin Heyetleri’xxne Dönüşen Anadolu’xxyu Aydınlatma Çabası


MALKOÇ E. A.

1st International Scientific Researches Congress-Humanity and Social Sciences (IBAD), İstanbul, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye