Gıda Teknolojisinde Enerji Azaltma Stratejileri


Erem E.

11. Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi, Konya, Turkey, 11 - 12 March 2021, pp.100

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.100
  • Istanbul Technical University Affiliated: No

Abstract

Gıda endüstrisinde ham maddeleri değerli ürünlere dönüştürebilmek için önemli derecede işçilik, makine ve enerji ihtiyacı gerekir. Enerji gereksiniminin yoğun olduğu proseslerde enerji verimliliğinin iyileştirilmesi, verimli operasyonlara geçilmesi ve yenilenebilir enerji kullanımının arttırılması; artan enerji fiyatları ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik gelişmeler sebebiyle önem kazanmıştır. Bu şekilde daha az enerji tüketimi sadece maliyeti azaltarak enerji tüketicilerine değil, aynı zamanda enerji kaynaklarının kullanımını ve CO2 gibi hava kirletici gaz salınımını azaltarak genel olarak topluma da fayda sağlar. Gıda endüstrisinde enerji alanındaki verimlilik; hizmet standardı, üretim oran ve kalitesi değişmeden kullanılan enerji miktarının azaltılmasıyla üretimin olduğu gibi veya olduğundan daha iyi yürütülmesi olarak tanımlanabilir. Geleneksel enerji yoğun gıda proseslerinin yeni termodinamik çevrimler ve termal olmayan ısıtma prosesleri gibi novel teknolojilerle değiştirilmesi, enerji tüketimini azaltmak, üretim maliyetlerini düşürmek ve gıda üretiminin sürdürülebilirliğini iyileştirmek adına önemlidir. Gıda endüstrisinde pastörizasyon, sterilizasyon, dehidrasyon, soğutma ve dondurma gibi geleneksel enerji yoğun temel işlemlerinin yerini alacak bazı novel gıda işleme teknolojileri geliştirilmiştir. Gıda tesislerinde enerji verimliliğinin iyileştirilmesi adına; ısı pompası konveksiyonel hava kurutucuların kurutma verimini arttırmada, ısı boruları sıcak ortamdan ısıyı hızlıca çıkarmada ve ısıyı soğuk ortama hızlıca aktarmada, absorpsiyonlu ve adsorpsiyonlu soğutma döngüleri düşük dereceli atık ısıyla düşük sıcaklıklarda çalışmada ve adsorban yatak ısı transferini arttırmada, ohmik ısıtma hızlı, eşit miktarda ve çevreci olmasıyla, gıda ışınlaması pastörizasyon ürünlerinde tat ve kalitesi bozulmadan düşük enerji dozlarında çalışmada, membran filtreleme damıtma ve buharlaştırmaya göre çok az enerji kullanıp faz değişikliğine ihtiyaç duymadan konsantre etmede, mikrodalga ve radyo frekans ısıtma enerjiyi direkt olarak ürüne moleküler etkileşim yoluyla göndermede kullanılan yöntemlerdir