İndiyum İçeren Nanoparçacıkların Farklı Yüzey Aktif Malzemeler Kullanılarak Sentezi Ve Fotofiziksel Karakterizasyonu


Golba N., Ünlü C.

31. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 13 September 2019, pp.419

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.419
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

İndiyum içeren nanoparçacıklar özellikle biyoteknolojide kullanımları ile ön plana çıkmaktadırlar. İndiyum, tek
başına kümelenerek nanoparçacık oluşturabilir (
Ganeev et al., 2007). Ayrıca, indiyum bakır-kükürt, fosfor,
selenium gibi atomlar ile birleşerek bakır-indiyum-sülfür, indiyum fosfür ve indiyum selenür gibi kuantum nokta
sistemleri oluşturabilmektedir (
Ellingson et al., 2003; Song et al., 2012). İndiyum tabanlı kuantum noktalar, hücre
içi görüntüleme, biyosensör, hücre içi protein takibi gibi bir çok medikal alanda başarılı bir şekilde
kullanılmaktadırlar
(Deng et al., 2012).
Bu çalışmada farklı karakteristik özelliklere sahip indiyum nanoparçacıklar yüzey aktif malzemeler olan oleik asit
ve trioktilfosfin oksit (TOPO) varlığında 200 0C’de sentezlendi. Oleik asit varlığında sadece indiyum içeren
nanokümelenmeler gözlendi. TOPO varlığında ise InP kuantum nokta oluşumu gözlendi. Sentezlediğimiz indiyum
içeren nanoparçacıkların
fotofiziksel karakterizasyonu UV-Vis spektrometre ve floresan spektrometre kullanılarak
yapıldı. Yapısal karakterizasyon ise X
-ray difraktometre kullanılarak yapıldı.