Mevcut Paleosismolojik veriler ışığında Kuzey Anadolu Fay Zonu’xxnun dünü ve bugünü


ALTUNEL E., Zabci C., AKYÜZ H. S.

4. Ulusal Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11 - 13 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text