Sayısal Zenit Kamera Sistemi İle Astro-Jeodezik Gözlemler


ALBAYRAK M., HALICIOĞLU K., BAŞOĞLU B., ÖZLÜDEMİR M. T.

Türkiye Ulusal Jeodezi Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, 30 Mayıs - 02 Haziran 2018