“Evliya Çelebi Seyehatnȃmesi’nde Cezayir”,


KADIOĞLU M.

Les Regards Croises sur l’Heritage et le Patrimonie Turco-Ottoman en Algerie (1516-1830), Farklı Bakış Açıları İle Cezayir’de Türk-Osmanlı Dönemi ve Mirası (1516-1830), Cezayir, Algeria, 13 - 14 December 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Cezayir
  • Country: Algeria