Dünyada ve Türkiye’de Serbest Bölgeler


Creative Commons License

Karakaş D., ACAR S.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.21-35, 2017 (SCI-Expanded)