Haliç Köprüsü Sağlık İzleme Sisteminin Geliştirilmesi


TEMUR E. , PINAR ö. g. , ERKUŞ B. , ÇAĞLAYAN B. Ö.

uluslar arası katılımlı 7. çelik yapılar sempozyumu, 26 - 29 Ekim 2017