International Megaprojects and Their Possible Impacts on Istanbul


Creative Commons License

Eren F.

in: Large Scale Urban Projects and Planning Processes in Istanbul, H.Filiz ALKAN MEŞHUR,Kıvanç ERTUĞAY,Fatih EREN,Cansu KORKMAZ, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.35-62, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.35-62
  • Editors: H.Filiz ALKAN MEŞHUR,Kıvanç ERTUĞAY,Fatih EREN,Cansu KORKMAZ, Editor
  • Istanbul Technical University Affiliated: No

Abstract

The world has entered the era of mega projects. Each country plans and implements large-scale projects with the main aim of growing its economy. The spread of global neoliberal economic policies in the world has fueled the economic race between countries and cities, and this situation has made the idea of developing mega projects attractive for both central and local governments (Jessop, 2002; Ponzini, 2011; Boisen et al., 2011; Albrechts, 2015). . Global cities, which are seen as the engines of growth and development, are the places where the most mega projects are developed. Global cities aim to get ahead of their economic rivals by developing mega projects (Kennedy and Zerah, 2008; Robbins, 2015). As in many countries, various mega projects are being implemented in Turkey (Baş et al., 2018). Just as the mega projects realized in Turkey have the potential to affect other countries, the mega projects realized in other countries have the potential to affect Turkey. This study aims to understand and explore the possible effects of mega projects developed in the Eurasian Continent (Europe+Asia) on Turkey in general and Istanbul in particular. Within the scope of the study, 10 large-scale transportation and infrastructure projects implemented in the Eurasian Continent, a continent that Turkey directly affects and is affected by, were examined and the possible effects of these mega projects on Turkey and Istanbul were discussed. . The study focuses on international road, rail, maritime, energy and communication infrastructure projects.

Dünya mega projeler çağına girmiş bulunmaktadır. Her ülke ekono-misini büyütmek temel gayesiyle büyük ölçekli projeler planlamakta ve hayata geçirmektedir. Küresel neoliberal ekonomi politikalarının dünyada yaygınlaşması, ülkeler ve şehirler arası ekonomik yarışı körüklemiş bu du-rum mega projeler geliştirme fikrini hem merkezi hem yerel yönetimler açısından cazip hale getirmiştir (Jessop, 2002; Ponzini, 2011; Boisen vd., 2011; Albrechts, 2015). Büyüme ve gelişmenin lokomotifi olarak görülen küresel şehirler, en çok mega proje geliştirilen yerler durumundadır. Küresel şehirler, mega projeler geliştirmek suretiyle ekonomik rakiplerinin önüne geçmeyi hedeflemektedir (Kennedy ve Zerah, 2008; Robbins, 2015). Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli mega projeler ha-yata geçirilmektedir (Baş vd., 2018). Nasıl ki Türkiye’de gerçekleşen mega projelerin diğer ülkeleri etkileme potansiyeli bulunuyorsa, diğer ül-kelerde gerçekleşen mega projelerin de Türkiye’yi etkileme potansiyeli bulunmaktadır. Bu çalışma, Avrasya Kıtası (Avrupa+Asya)’nda geliştiri-len mega projelerin genelde Türkiye’ye, özelde ise İstanbul’a olası etkile-rini anlamayı ve keşfetmeyi amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında Türkiye’nin doğrudan etkilediği ve etkilendiği bir kıta olan Avrasya Kı-tası’nda hayata geçirilen 10 büyük ölçekli ulaşım ve altyapı projesi ince-lenmiş ve bu mega projelerin Türkiye’ye ve İstanbul’a olası etkilerinin ne-ler olabileceği tartışılmıştır. Çalışma uluslararası karayolu, demiryolu, de-nizyolu, enerji ve iletişim altyapı projelerine odaklıdır.