EFFECT OF STATIC AND DYNAMIC CORE EXERCISES ON KICKING STRENGTH, KICKING SPEED AND BALANCE IN ADOLESCENT TAEKWONDO ATHLETES


Creative Commons License

Öztürk A., Cengizel E., Günay M.

21. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 November 2023, pp.268-269

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.268-269
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı statik ve dinamik core egzersizlerinin adolesan taekwondo sporcularında tekme kuvveti, tekme hızı ve dengeye etkisinin belirlenmesidir. Metod: Araştırmaya 12-15 yaş arası toplam 33 adolesan taekwondo sporcusu gönüllü olarak katıldı. Katılımcılar statik core antrenman grubu (SC, n=11), dinamik core antrenman grubu (DC, n=11) ve kontrol grubu (K, n=11) olmak üzere rasgele üç gruba ayrıldı. SC ve DC grupları 8 hafta boyunca haftada üç gün taekwondo antrenmanlarına ek olarak kendileri için belirlenen core programlarını uyguladı. Tekme kuvveti (TK) Dünya Taekwondo Federasyonu (WTF) tarafından müsabakalarda kullanılan elektronik vücut koruyucu ile belirlendi. 10 sn süreyle maksimum hızda gerçekleşen tekme sayısını belirlemek için tekme frekans hız testi (TFHT) uygulandı. Sporcuların statik dengelerini belirlemek için flamingo denge testi, dinamik alt ve üst ekstremite dengelerini belirlemek için Y-denge testi kullanıldı. Tüm testler dominant ve non-dominant taraf için ayrı ayrı tamamlandı. Katılımcıların grup içi ön ve son testlerini karşılaştırmak üzere Wilcoxon signed rank test, gruplar arası karşılaştırmalar için ise Kruskal Wallis testi yürütüldü. Anlamlılık seviyesi 0.05 olarak kabul edildi. Bulgular: Katılımcıların TK sadece DC grubunda non-dominant tarafta anlamlı arttı (p=0.009). TFHT skoru her iki tarafta da SC (dominant p=0.006, non-dominant p=0.003) ve DC gruplarında (dominant p=0.008, non-dominant p=0.002) anlamlı artış belirlendi. Katılımcıların statik denge skorları SC (non-dominant taraf p=0.042) ve DC gruplarında (dominant taraf p=0.002, non-dominant taraf p=0.023) anlamlı azalma gösterdi. Alt ekstremite dinamik denge kompozit skorları dominant tarafta her üç grupta da anlamlı artış (SC p=0.005, DC p=0.006, K p=0.008), non-dominant tarafta ise sadece SC (p<0.001) ve DC (p=0.002) gruplarında anlamlı artış gösterdi. Üst ekstremite dinamik denge kompozit skorları kontrol grubunda her iki tarafta da anlamlı azalma (p<0.001), ek olarak DC grubunda non-dominant tarafta anlamlı azalma (p=0.019) belirlendi. Sonuç: Adolesan taekwondo sporcularında taekwondo antrenmanlarına ek olarak uygulanan SC ve DC antrenmanlarının TFHT, statik denge ve alt ekstremite denge performansını olumlu arttırdığı tespit edildi. Ayrıca DC antrenman programının üst ekstremite dinamik denge performansını düşürdüğü, fakat TK performansını anlamlı arttırdığı bulundu. Dolayısıyla adolesan taekwondo sporcularında core antrenmanları yoluyla denge ve tekme hızının arttırması sebebiyle taekwondo antrenmanlarına ek olarak uygulanması, ayrıca tekme kuvvetini arttırmak için ise DC antrenmanlarının tercih edilmesi önerilebilir.