GPS Gözlem Süresinin Yüksek Doğruluklu Çalışmalarda Zaman Serileri Ve Hız Vektörleri Üzerine Etkisi


YILDIZ S. S., YAĞCI A. L., ÖZKAN A., YAVAŞOĞLU H. H., ALTIN M. U., TARI E.

HKM JEODEZİ, JEOİNFORMASYON VE ARAZİ YÖNETİMİ DERGİSİ, 2010 (Peer-Reviewed Journal)