Computational Design in Architecture, 15th National Symposium Proceedings


Creative Commons License

Çağdaş G. (Editor), Özkar M. (Editor), Gül L. F. (Editor), Alaçam S. (Editor), Gürer E. (Editor), Yazıcı S. (Editor), ...More

İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2021

  • Publication Type: Book / Proceedings
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları
  • City: İstanbul
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

21. yüzyılın çok disiplinli dünyasındaki tasarımcı için hesaplama, diğer disiplinleri anlamak ve disiplinler arası işbirliği için güçlü bir ortam sağlar. Bu ortam, çağın zorlayıcı koşullarına uyum sağlama ve direnç göstererek işlevini koruma becerisini de destekler niteliktedir. Birçok alandaki kabuller geçerliliğini yitirmiş, iletişim kurma yöntemlerinden, eğitim-öğretim modellerine ve çalışma biçimlerine kadar çok sayıda unsurun değişimi kaçınılmaz olmuştur. Tasarım alanında da bu küresel değişime uygun olarak, tasarımda hesaplamanın geleceği için çok disiplinli bir söylemi teşvik eden Sempozyum, yalnızca en son araştırmaları, tasarım uygulamalarını ve pedagojileri bir araya getirmeyi değil, aynı zamanda tasarımı etkileyecek olası fenomenleri, faktörleri ve güçleri keşfedici bir bakış açısıyla ortaya çıkarmayı amaçladı. Dayanıklılık, dirençlilik ve esneklik (resilience) kavramı sistemlerin karmaşık dinamiklerden oluşan ekolojilerde, ilişkileri koruyarak ve zaman zaman dönüştürerek devamlılığı sağlama kabiliyetini ifade eder. Sistemlerin parça-bütün ilişkileri, sınırları ve algoritmik kurguları ile ilişkilendirilebilir. Mimari ve kentsel tasarım bağlamlarında dayanım; sosyal, kültürel, yapısal, iklimsel olarak ve daha pek çok farklı şekillerde kurgulanabilir. Bu doğrultuda söz konusu kavram, ürün, malzeme, yapı elemanı, strüktürel sistem, kinetik mekanizmalar, mimari form üretimi, kentsel yapılanma, kültürel miras, sosyal ve fenomenolojik analizler gibi farklı ölçek ve kapsamlarda ele alınabilir. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilişim Anabilim Dalı Mimari Tasarımda Bilişim Programı, ve Türkiye Hesaplamalı Tasarım Araştırmaları ve Eğitimi Ağı tarafından düzenlenen Mimarlıkta Sayısal Tasarım 15. Ulusal Sempozyumu’nda (MSTAS 2021) Dayanıklı / Dirençli / Esnek Tasarım kapsamındaki ilkeler, stratejiler ve kavramın mimari tasarım hesaplaması üzerindeki izdüşümleri farklı açılardan ele alınmıştır. Bildiriler yedi başlık altında gruplandırılmıştır: (1) Sayısal Tasarım Süreci ve Yaratıcılık, (2) Sayısal Tasarım ve Mimarlık Eğitimi, (3) Sayısal Üretim Teknolojileri ve Adaptif Sistemler, (4) Sayısal Yöntemler ve Kültürel Miras, (5) Benzetim ve Değerlendirme, (6) Kent Modelleme ve Sosyo-ekolojiler, (7) Sanal, Artırılmış ve Karma Gerçeklik. 20 üniversiteden toplam 76 bildiri özeti sunulmuştur. Bilim Kurulu’nun değerlendirmesinden sonra 36 bildiri, Sempozyum’da sunulmak ve bildiri kitapçığında yayınlanmak üzere kabul edilmiştir. Sempozyum Düzenleme Kurulu ve Sempozyum kitabının editörleri olarak, Bilim Kurulunun tüm üyelerine, özenli incelemeleri ve değerli katkıları için teşekkür ederiz. Mimarlıkta Sayısal Tasarım 15. Ulusal Sempozyumu’nu İTÜ’de düzenlemek ve ev sahipliği yapmak büyük bir onur ve zevkti. Bu geniş bildiri seçkisinin Sempozyum’un alana katkısının bir göstergesi olmasını ve kitabı beğeneceğinizi umuyoruz.