Kontrollü Polimerizasyon Yöntemleriyle Siklohekzen Oksid Türü Makromonomerlerin Sentezi ve Fotokimyasal Polimerizasyonda Kullanımları


İZGİN Ö., CIANGA I., GÖEN D. , YAĞCI Y.

XVIII. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, Kars, Turkey, 5 - 09 July 2004

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Kars
  • Country: Turkey