Tekirdağ İli Bağ Alanlarının Mekânsal Dağılımının Topografik Parametreler ile Olan İlişkisinin CBS Kullanarak Belirlenmesi


Sertel E., Özelkan E., Şeker D. Z., Yay Algan I., Gündüz A., Sağlam M.

Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, vol.3, pp.92-96, 2011 (Peer-Reviewed Journal)