Üniversiteler Arası Takım Müsabakalarına Katılan Üniversite Öğrencilerinin MatematikselDüşünme Becerileri Üzerine Bir Araştırma: İstanbul İli Örneği


ARSLANTAŞ B. , İNAN M., sarıkaya f., ÖNAL H.

Dünya Spor BilimleriAraştırmaları Kongresi, 23 - 26 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text